9/1/53

การเจรจาต่อรอง


การเจรจาต่อรอง หมายถึง การเสนอต่อกันและกัน เพื่อหาข้อยุติที่แน่นอนและชัดเจน โดยทั้งสองฝ่ายต่างก็มีประโยชน์ที่ร่วมกันและขัดแย้งกัน
จำแนกเป็น 2 แบบ
1.แบบแบ่งสันปันส่วน (Distributive) หมายถึง เจรจาต่อรองในกรณีที่หลาย ๆ ฝ่าย จะเจรจาต่อรองเกี่ยวกับกระจายผลประโยชน์ที่มีปริมาณคงที่และจำกัด หรือ โดยมีการแพ้-ชนะ(win-lose)
2.แบบบูรณการ ( Integrative) หมายถึง การเจรจาต่อรองในกรณีที่หลายฝ่ายให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียกการเจรจาต่อรองแบบนี้ว่า “ ชนะ-ชนะ
(Win-Win)”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น